3.8 – Παρτάρα Νο.1

Ε χιουτζ ιβέντ ιν δε μιντλ οφ δε σαμερ.
Τζαστ μπεφορ δε λαστ μονθ γκουουζ εγουέϊ γου ολ αρ γκοινγκ
του παρτυ γουιθ νο τουμόροου.

Ον δε ντεκς
δε μάγκικ Konops
εντ δε φαντάστικ Μανυζ

μπιρς/σπιριτς/κοκτειλς εντ ντανς του δε εντ οφ λοβ.